Skip to main content

Обучение на общински служители

На 26.04.2023 г., от 10:00 ч. в гр. София се проведе Обучение на експерти от Общините Трявна, Дряново, Панагюрище и Костинброд „Ефективно използване на енергийните ресурси на общините и участие на гражданите”, в изпълнение на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

По време на обучението бяха разгледани и обсъдени темите свързани с ресурсите на общините за прехода към зелена енергия и активната роля на гражданите в процеса.

Видовете енергийни общности и примери за добри практики от Европа бяха представени от г-жа Цвета Димитрова, програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/.

Икономически модели на енергийните общности представи г-жа Дора Томова, експерт в Български енергиен и минен форум /БЕМФ/.

Г-н Стефан Абаджиев, председател на Българска браншова камара „Умни мрежи”, представи нагледно технологията за изграждане на енергийни общности.

Концепция за промени в ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ /ЗЕВИ/ за стимулиране развитето на енергийните общности и ВЕИ представи г-н Иван Хиновски, председател на БЕМФ.

Събитието завърши с дискусията по темата за Интегриращата роля на общините в Зеления преход, водена от Ергин Емин, председател Асоциация на българските градове и региони /АБГР/.

В изпълнение на проекта ще бъдат разработени пилотни модели за разработване на енергийни общности в четирите общини.
Проектът се изпълнява от „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/, в партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/, „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/ и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.