Skip to main content

Тематичен форум „Просюмърите – енергийни предприемачи на бъдещето“


На 30.11.2023 г. се проведе форум „Просюмърите – енергийните предприемачи на бъдещето“ част от проект „Активни граждани за енергийно – независими общини“.

Caption

Форумa бе открит от г-н Ергин Емин, Председател на Асоциация на българските градове и региони, като в началото той благодари на експертите и участниците и разясни свършеното до момента по проекта.


Във форума участваха редица доказани експерти в енергийната сфера.


Част от модераторският екип бе Цвета Димитрова, Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/.


Павлин Стоянов от Климатека представи готовността на българите да произвеждат сами енергията си.

Иван Хиновски от Българска Енергиен и минен форум започна участниците с последни промени в нормативните документи, целящи стимулиране създаване и работата на енергийни общности.


Що е то Енергийно независима община, беше разяснено от Любомир Димитров, Българска Енергиен и минен форум.

Форумът продължи с уебинар на тема „Ролята на общините в прехода към зелена енергия“.

Част от модератори бе г-жа Дора Томова от Български енергиен и минен форум.


Как да бъде постигната декарбонизация и независимост от природния газ в общините представи експертът Еленко Божков от КЕОБ.


Емилия Бакърджиева от Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници представи пред участниците одели и възможности за финансиране на проекти на ВЕИ.


Стефан Абаджиев от Камарата на умните мрежи в България запозна участниците с това, как можем да произвеждаме и продаваме енергия.

В уебинара се включи Йорген Сикеланд от B16 Urban Energy AS, който от своя страна представи добри примери от Норвегия за участието на бизнеса в зеления преход.
Форумът приключи с ползотворна дискусия между участниците.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Организации, изпълняващи проект „Активни граждани за енергийно независими общини“:
  1. Асоциация на българските градове и региони /АБГР/ – водеща организация;
  2. Български енергиен и минен форум /БЕМФ/ – партньор;
  3. Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/ – партньор;
  4. B16 Urban Energy AS, Норвегия – партньор.