Skip to main content

Втора кръгла маса и Информационно събитие „Децентрализация на енергийния сектор в България”

На 20.10.2022 г., от 15:30 ч. в гр. Костинброд, НЧ „Иван Вазов – 1947“ се проведе Втора кръгла маса и Информационно събитие „Децентрализация на енергийния сектор в България”, в изпълнение на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Срещата бе част от информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация.

Събитието откри кметът на Община Костинброд – г-н Трайко Младенов.

Той подчерта, че децентрализацията на енергийния сектор е една от важните теми по отношение на енергийния преход. Електрическата и топлинна енергия, генерирани от възобновяеми енергийни източници, изисква изграждането на множество малки съоръжения за производство, които да са разположени по-близо до мястото на потребление.

Ст.н.с. инж. Иван Хиновски – председател на Български енергиен и минен форум /БЕМФ/, представи действащите правила и процедура за организиране на фотоволтаичен проект и темата за енергийните общности – ползи и ролята им в децентрализацията на енергийния пазар.

Г-н Стефан Абаджиев от Българска браншова камара „Умни мрежи” представи Смарт-технологиийте като база за изграждане на енергийни общности и въпросите свързани с децентрализация на енергийния сектор.

Финансовите инстументи за зелен преход също бяха представени на събитието от Цвета Димитрова – програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/.

В дискусиите бяха обсъдени въпросите свързани с преимуществата на децентрализираната система и необходимата инфраструктура, предизвикателствата при използването на децентрализирана енергийна система, каква е възвращаемостта на инвестицията във ВЕИ и др.

На кръглата маса и информационното събитие присъстваха г-н Ергин Емин – председател на УС – АБГР, г-н Евтим Евтимов – главен секретар -АБГР, г-жа Ралица Маринова – ръководител проект ,,Активни граждани за енергийно независими общини”, г-жа Калина Ганева – гл. ек. проучвания, г-н Георги Иванов – представител от ,,Мултипринт” ООД, д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет Костинброд, г-н Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд, г-жа Гергана Величкова – кметски наместник с. Опицвет, г-жа Емилия Костова – кметски наместник с. Богьовци, експерти от общината и заинтересовани граждани.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът се изпълнява от „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/, в партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/, „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/ и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Имате въпроси?

Ще се радваме да ви предоставим допълнителна информация.