Skip to main content

Национален Зелен Форум 2024

Национален Зелен Форум 2024 “Интегриращата роля на общините в Зелената трансформация и дигитализация” се проведе на 11 и 12 април в град Казанлък.

Събитието бе открито от г-н Ергин Емин - председател на Асоциацията на българските градове и региони. 

Кметът на Казанлък - г-жа Галина Стоянова приветства участниците и пожела успех на форума.

Ректорът на УНСС - проф. д-р Димитър Димитров подчерта решаващата роля на общините в зелената трансформация.  

Директорът на Ф’Конрад Аденауер’ г-н Норберт Бекман-Диеркес похвали и насърчи дейността на асоциацията в насоките на Зелената сделка на ЕС.

Предизвикателствата и решенията за зелената трансформация в България дискутираха доц. д-р Георги Николов - ръководител катедра “Регионално развитие”, УНСС, Надежда Бобчева - зам. кмет “Зелена система, екология и земеопазване” на Столична Община и Радостин Танев - зам.кмет на Община Стара Загора.  

Представители на бизнеса споделиха практически опит по въпросите за инвестиционно привлекателните и екологично насочени решения в сферата на умната мобилност и управлението на отпадъците.

Важността на повишаването на гражданската осведоменост и енергийната демокрация на общинско и национално ниво и създаването на енергийни общности обсъдиха експертите Цвета Димитрова - програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/, Стефан Абаджиев - председател Българска Браншова Камара “Умни мрежи” и Павлин Стоянов - юрист, енергетика и правни технологии във Visiaw, автор в Климатека.

Д-р Йорген Сикеланд - изпълнителен директор на партньорската организация от Норвегия B16 Urban Energy AS представи част от мерките, които Норвегия е положила в зеления преход и методите за включване на множество заинтересовани страни в зелената трансформация.

Резултатите от проект "Активни граждани за енергийно независими общини” и възможностите за мултиплицирането им в други общини в страната бяха обсъдени с присъстващите кметове и зам.кметове на над 100 общини от цялата страна.

Форумът завърши с туристическа обиколка на зеления и устойчив туризъм, организирана от Община Казанлък.

Проект  "Активни граждани за енергийно независими общини”  се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Имате въпроси?

Ще се радваме да ви предоставим допълнителна информация.