Skip to main content

Трета кръгла маса и Информационно събитие „Дигитализация на енергийния сектор в България”

На 29.03.2023 г., от 13:30 ч. в гр. Панагюрище, в Сесийна зала на Общинска администрация Панагюрище се проведе Трета кръгла маса и Информационно събитие „Дигитализация на енергийния сектор в България”, в изпълнение на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Срещата бе част от информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация.

Събитието откри кметът на Община Панагюрище – г-н Никола Белишки.

Г-н Антон Иванов от Българска Енергиен и минен форум /БЕМФ/, представи темите: Смарт енергетиката: секторът на малките домашни и общински производители, обединени чрез дигитални системи за управление. ВЕИ, електромобилност, контрол на енергийната ефективност в сгради и системи.

Дигиталните технологии на Смарт енергетиката: умни мрежи, изкуствен интелект, невронни мрежи, „интеграция на протоколите за данни“ бяха представени от г-н Стефан Абаджиев от Българска браншова камара „Умни мрежи”.

На кръглата маса и информационното събитие участваха г-жа Галина Матанова – зам. кмет на Община Панагюрище, г-н Ергин Емин – председател на УС – АБГР, г-н Евтим Евтимов – главен секретар -АБГР, г-жа Ралица Маринова – ръководител проект ,,Активни граждани за енергийно независими общини”, експерти от общината, представители на МИГ Панагюрище и на местния бизнес, граждани и заинтересовани граждани.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът се изпълнява от „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/, в партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/, „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/ и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Запис на събитието можете да гледате на следния линк.

Снимки, в-к „Време 2001“Имате въпроси?

Ще се радваме да ви предоставим допълнителна информация.